Fagområder

Advokatvirksomhet - Advokater i Sandvika

Advokatfelleskapet Engemoen består av advokater med bred kompetanse og lang erfaring innenfor forskjellige saksområder. Ved henvendelse om bistand vil vi søke å finne den advokaten som har særlig kompetanse innenfor det aktuelle saksområdet.

I det følgende vil vi kort presentere enkelte saksområder som er sentrale i vår praksis, med en del alminnelige problemstillinger knyttet til disse. Dette er saksområder en eller flere av våre advokater har særlig kompetanse innenfor.

Ved henvendelse til Advokatfellskapet Engemoen vil den av våre advokater som mottar henvendelsen foreta en vurdering av bistandsbehovet og hvilken advokat som er best egnet for oppdraget. Advokaten som påtar seg oppdraget vil gi tilbud for videre oppfølging.