Arbeidsrett

Advokat - Oslo og Sandvika

Arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter og plikter i forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi har lang erfaring med bistand i saker om arbeidsforhold. Dette gjelder både bistand til arbeidsgivere med utforming av arbeidskontrakter og arbeidsreglement samt  bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold.

Vi yter også bistand til både arbeidsgivere og arbeidtakere i saker om nedbemanning og masseoppsigelser.