Arv

Advokat - Oslo og Sandvika

Arv mellom generasjoner omfatter som regel store verdier og vil kunne reise en rekke juridiske problemstillinger i forhold til fordeling av verdiene.

Om en person ønsker å fordele arven på en bestemt måte må det utferdiges et testament som angir nærmere bestemmelse for fordelingen

Arveloven inneholder de fleste regler om krav til formene for et testament, f.eks. hvilken rett en gjenlevende ektefelle har til å håndtere avdødes verdier uten å måtte skifte med øvrige arvinger, og om fordeling av arven.