Testament

Advokat - Oslo og Sandvika

Arv og arverett reguleres i dag av arveloven. En arvelater har imidlertid i større eller mindre grad anledning til selv å treffe bestemmelser om hvem som skal arve ham/henne. De som ikke etterlater seg barn bør vurdere om den gruppen som loven utpeker som arvinger er de man ønsker å tilgodese ved sin død. I forbindelse med annen gangs ekteskap vil det for mange være viktig å sikre den nye ektefellen. For andre vil det i den samme situasjonen være viktig å sikre sine egne barn. Ektefellers gjensidige arverett er definert i arveloven, men denne retten kan begrenses eller utvides ved testament.

Reglene for bruk av testament er strenge og svært formelle. Det er derfor viktig å søke juridisk råd, for å sikre seg at testamentet ikke blir ugyldig.