Arveavgift

Advokat - Oslo og Sandvika

Arveavgift er en avgift til Staten som etter nærmere regler påløper ved overføring av midler ved arv, gave eller forskudd på arv.  

Stortinget har vedtatt å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2014. Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013. 

For gaver og arv i 2014 eller senere skal det ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten.

For gaver som er gitt før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter regler og satser for 2013. Det samme gjelder for arv etter dødsfall som skjer i 2013. Dette gjelder selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere. 

Det er laget en overgangsregel som innebærer at man ikke kan unngå avgiften ved å kreve offentlig skifte selv om bobehandlingen avsluttes i 2014 eller senere.