Forskudd på arv / generasjonsskifte / utdeling fra uskiftet bo

Advokat - Oslo og Sandvika

Innen mange familier er det et ønske om å overføre verdier fra foreldregenerasjonen til neste generasjon mens foreldrene fortsatt lever. Motivene kan være forskjellige. Noen givere har et ønske om å kunne styre fordelingen av arven etter seg. For andre kan det være viktig å slippe ansvar og forpliktelser, eksempelvis ved drift/vedlikehold av fast eiendom.  

Denne type transaksjoner vil ha ulike konsekvenser, blant annet av skatte- og avgiftsmessig karakter. De vil også kunne ha betydning for et fremtidig arveoppgjør. Det er derfor viktig å avklare de ulike konsekvensene før transaksjonen gjennomføres, idet transaksjonen i ulike sammenhenger ikke kan reverseres (ingen angrerett).