Bankrett

Advokat Sandvika - Oslo

Vi bistår i forbindelse med at lån misligholdes og banken eller annen finansinstitusjon krever innfrielse av lånet, begjærer utleggsforretning eller tvangssalg av bolig.

For dekning av saksomkostninger, se rettshjelp i forsikring under vilkår.