Barn

Advokat - Oslo og Sandvika

Reglene om barns rettigheter fremkommer bl.a. i barneloven. I barneloven står også reglene om  foreldreansvar og bosted for barn.

Hvis foreldrene ikke ønsker å fortsette samlivet, regulerer barneloven hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha med barnet. Vi bistår med å lage avtaler om bosted og samvær med barn etter samlivsbrudd.

Vi bistår også foreldrene i saker hvor barnevernet foretar undersøkelser i hjemmet, eller fremmer krav om tiltak, herunder krav om tilsyn eller omsorgsovertakelse.