Barnefordeling

Samlivsbrudd - advokat Sandvika - Oslo

Foreldrene er ofte uenige om hvor barna skal bo etter et samlivsbrudd og om hvor mye samvær barna skal ha med den andre forelderen. Foreldrene kan også være uenige om de skal ha foreldreansvaret sammen, eller om en av foreldrene skal ha det alene.

Det står i barneloven at når barnet er fylt 7 år, skal det få si sin  mening før det blir tatt avgjørelser om personlige forhold, bl.a. i en sak om hvem av foreldrene det skal bo fast hos. Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Foreldrene må først forsøke å bli enige om en ordning  som passer best for barna. Det kan avtales delt bosted, dvs., at barna bor 50 % hos hver av foredrene. Dette forutsetter at foreldrene blir enige om dette og at de samarbeider godt, samt at de bor relativt nær hverandre.

I barneloven § 43 har man en definisjon av såkalt "vanlig samvær".  Med "vanlig samvær" menes rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen 3 uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige, kan saken bringes inn for domstolene. Når domstolen tar stilling til hvor barnet skal bo fast, og hvor mye samvær barnet skal ha med den andre forelderen, legges etter barnelovens § 48 først og fremst vekt på hva som er barnets beste.