Eiendom

Advokat - Oslo og Sandvika

 Ved kjøp og salg av eiendom vil det kunne oppstå tvist pga mangler. Selger har ofte tegnet eierskifteforsikring når salget skjer gjennom eiendomsmegler, mens kjøper ofte trenger bistand dersom han ikke har tegnet egen forsikring som kjøper.

I forhold til det offentlige vil det kunne oppstå behov for bistand ved utbygging av egen eller naboens eiendom. Vi kan også bistå ved behov med deling av eiendom eller seksjonering av bygning.

Vi kan bistå i alle former for tvist som er oppstått i eiendomsforhold. Det kan bl.a. være nabotvister, rettigheter knyttet til eiendom som ferdsel, utnyttelse og liknende. For dekning av saksomkostninger, se rettshjelp under priser.