Ekteskap

Advokat - Oslo og Sandvika

ekteskapsloven står det regler om hvilke forpliktelser ektefeller har overfor hverandre under ekteskapet, og hvordan verdiene skal fordeles ved en separasjon.

Hvis disse reglene ikke passer i ditt tilfelle, kan ektefeller ved ektepakt bestemme en annen fordeling. Vi bistår med å utarbeide ektepakter.

Hvis ektefellen ønsker å avslutte samlivet, sendes en søknad om separasjon til Fylkesmannen. Konfliktnivået kan ofte være høyt ved samlivsbrudd. Det kan være behov for juridisk bistand for å fastslå hvordan verdiene og gjeldsforpliktelsene skal fordeles. Det er vanlig at ektefellene har hver sin advokat. I enkelte tilfeller, f.eks. hvor partene stort sett er enige om fordelingen, kan ektefellene ha samme advokat, hvis de ønsker det.