Samlivsbrudd

Skifteoppgjør - advokat Sandvika og Oslo

Når ektefeller skal separeres, er ofte konfliktnivået høyt. Vi kan bistå med å fordele verdier og gjeld mellom ektefellene etter samlivsbruddet.

For ektefeller er hovedregelen at verdiene ektefellene har opparbeidet seg under ekteskapet deles likt mellom ektefellene (felleseie). Hvis den ene ektefellen har mottatt arv eller gaver, eller hadde verdier før partene giftet seg, kan ektefellen imidlertid kreve at han/hun beholder disse verdiene alene (skjevdeling). Øvrige eiendeler deles likt. Det er imidlertid én viktig presisering: Verdiene som kreves skjevdelt må være i behold. Man må kunne påvise hvor verdiene er ved samlivsbruddet.

Ektefellene har såkallt særeie hvis dette fremgår av en ektepakt, eller hvis det er bestemt av en arvelater. I så fall kan det som er særeie holdes utenfor delingen, dvs. at ektefellen beholder hele særeiet. Resten av verdiene (felleseiet) deles likt.

Mer informasjon om fast bosted og samvær med felles barn, fremgår under punktet om barn.