Forsikringsrett

Advokat - Oslo og Sandvika

Vi bistår i forbindelse med oppgjør fra forsikringsselskap. Det kan være i forbindelse med uenighet med selskapet om skaden er dekningsmessig, om det er tilbudt riktig oppgjør og med beregning av erstatning i forbindelse med personskade.

For dekning av saksomkostninger, se rettshjelpdekning i forsikring under vilkår.