Husleieforhold - Juridisk bistand - Opphør

Advokat - Oslo og Sandvika

Utleie av bolig og lokaler reguleres av husleieloven. Graden av avtalefrihet på dette området varierer. Ved utleie av bolig er loven på en rekke områder ufravikelig. 

Juridisk bistand vil oftest være aktuelt når det oppstår uenighet under leieforholdet eller i forbindelse med avvikling/opphør av leieforholdet eller leieprisfastsettelse . 

Vi kan også bistå med utarbeidelse av leieavtale ved etablering av leieforhold