Samlivsbrudd

Advokat - Oslo og Sandvika

Ved et samlivsbrudd kan konfliktnivået mellom partene være høyt. Vi bistår med å lage avtaler om fordeling av verdier og gjeld etter samlivsbruddet.

Vi kan også bistå slik at eierfordelingen blir riktig i de offentlige registrene etter samlivsbruddet, som f.eks. i grunnboken for fast eiendom.

Mer informasjon om fast bosted og samvær med felles barn, fremgår under punktet om barn.