Straffesaker

Advokat - Oslo og Sandvika

Forsvarer:
Vi kan bistå om du er siktet, tiltalt eller mistenkt i en straffesak.

Bistandsadvokat:
Vi kan  bistå hvis du har vært utsatt for vold i en straffesak.