Advokat Elisabeth Lein

Praksis

Advokat Elisabeth Lein f. 1968 , har arbeidet som advokat i Sandvika siden 2005. Hun har hatt følgende praksis:

  • Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1993
  • Konsulent/førstekonsulent i Justisdepartementet fra 1994-1996
  • Politijurist i Trondheim- og Asker og Bærum politidistrikt fra 1996 - 1999
  • Advokatbevilling i 1997
  • Dommerfullmektig i Oslo tingrett fra 1999 til 2005
  • Advokat:

  - fra 2005 til 2013 Advokatfirmaet Consilium DA.
  - fra 2013 til i dag Advokatfellesskapet Engemoen AS

Hennes fagomsområder er bl.a fast eiendom, kontraktsrett, familierett og arverett. Hun har lang erfaring med prosedyre for domstolene. Elisabeth Lein får oppdrag som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom fra Asker og Bærum tingrett.

 

Kontaktinfo:

 

Telefon:               67 80 50 60

Epost:                 el@advem.no

Mobiltelefon:    48 29 19 40