Advokat Erik Engemoen


Arbeidsområde

Erik Engemoen har betydelig erfaring som allmennadvokat, forretningsadvokat og mekler. Han har spesialkompetanse innenfor arverett, generasjonsskifte, familierett, konkurs- og insolvensrett, tvangsfullbyrdelse, fast eiendoms rettsforhold og eiendomsomsetning.

Arbeidserfaring

Erik Engemoen etablerte seg som advokat i Sandvika i 1980 som partner i Advokatfirmaet Large og Engemoen DA. Firmaet endret senere navn til Advokatfirmaet Large Engemoen og Five DA og til Advokatfirmaet Engemoen og Five DA.

Etter en omstrukturering ved årsskiftet 2013/2014 er advokatvirksomheten videreført i Advokatfellesskapet Engemoen.

Han har tidligere 4 års erfaring som dommerfullmektig ved Asker og Bærum tingrett samt fra offentlig forvaltning.

Erik Engemoen har i over 30 år vært benyttet av Asker og Bærum tingrett som bostyrer ved offentlig skifte av dødsboer og skilsmisseboer samt i konkursboer.

Utdannelse

- juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo (1975).

- godkjent mekler iht. Den Norske Advokatforenings regler.

Kontaktinfo:

Telefon:               67 80 50 60
Epost:                 ee@advem.no