Vilkår

Vårt salær for arbeid beregnes etter medgått tid. Oversikt over utført arbeid oppdateres fortløpende i timelister som til enhver tid er tilgjengelig for klienten.

Vilkårene for oppdraget vil fremgå av den enkelte oppdragsbekreftelse og fakturering skjer løpende, vanligvis månedlig. Se mer under "om oppdraget".