Timepriser


Normaltimesats:                                                                                 Fra NOK 1600 til 2000+ mva

Egenandel under fritt rettsråd "R" (ikke mva):                               NOK  1020

Egenandel under fri sakførsel, 25 % av salær maks 8 R.
     
Prisfastsettelse kan i enkeltsaker fastsettes på et lavere nivå enn normaltimesatsen dersom saken i særlig grad berører klienten og utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til klientens økonomiske situasjon.