Advokatfelleskapet Engemoen
© Copyright 2014 - Advokatfelleskapet Engemoen - Advokat Sandvika

Reglene om hvordan verdier skal fordeles ved et samlivsbrudd, står i ekteskapsloven. Disse reglene gjelder med mindre ektefellene avtaler noe annet. For at en avtale mellom ektefeller skal være gyldig, må det avtales i en såkalt ektepakt. Dette er et bestemt skjema som må fylles ut. Hvis ektepakten også skal få betydning for kreditorene, må den tinglyses i ektepaktregisteret. De fleste velger å tinglyse ektepakten.

I ektepakten kan man bl.a avtale fullstendig særeie og delvis særeie. Man kan også bestemme forhold som får betydning når den ene av ektefellene dør. Det er ikke så enkelt å forså de ulike alternativene for legfolk, og vi kan bistå med å fylle ut ektepakten.